การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

 1. ให้ผู้ได้รับการตอบรับบทความ ดำเนินการแก้ไขตามบทความตามข้อแนะนำของคณะกรรมการ
 2. ส่งบทความฉบับแก้ไขแล้วเพื่อพร้อมตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • บทความเป็นไฟล์ PDF ขนาด A4 ความยาว 4-6 หน้า – บทความทั้งหมดที่เขียนโดย Microsoft Word (.doc or .docx) จะต้องถูกแปลงเป็น PDF ก่อนการนำส่งเข้าสู่ระบบ EDAS (Conference Management System) สำหรับวิธีการแปลงบทความจาก Microsoft Word ไปเป็น PDF ผู้แต่งสามารถใช้คำสั่งพิมพ์โดยเลือกเครื่องพริ้นเตอร์เป็น PDFCreator หรือสั่งแปลงจากปลั๊กอินที่ติดตั้งเพิ่มเติมใน Microsoft Word เช่น PrimoPDF ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หรือใช้บริการออนไลน์ เช่น AdobePDFonline หรือ FreePDFConvert
  • ฟอนต์ทุกตัวที่ใช้ในบทความจะต้องถูกฝั่งลงใน PDF ทั้งหมด วิธีตรวจสอบฟอนต์สามารถดูได้จากลิงค์ต่อไปนี้  – PDF embedded fonts
 1. การนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ EDAS
  • ล็อคอินเข้าระบบ EDAS ที่ (http://edas.info/N19923)
  • เลือกชื่อบทความที่ต้องการนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (paper title) จากแท็บ “My papers” ด้านบนของหน้าเว็บ EDAS
  •  คลิ๊กที่ไอคอน Final manuscript ตามรูปข้างล่าง

  finalmanuscript_upload

  • นำส่งเวอร์ชั่นสุดท้ายของบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อทำการตีพิมพ์
 2. ทำการกรอก Copyright Form และนำส่งเข้าระบบ EDAS

 

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT)

หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2015

แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ

ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

 1. ถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT
 2. ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ