การลงทะเบียน


>> ลงทะเบียนออนไลน์ <<


เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับการเผยแพร่บทความ

เจ้าของผลงานหรือเจ้าของร่วม อย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องลงทะเบียนผู้เสนอบทความ ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียน

** บทความที่ไม่มีการลงทะเบียนภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน จะถูกถอนจากรายงานการประชุม **


อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ภายใน
28 กันยายน
ลงทะเบียน
หลัง
28 กันยายน
จำนวน
บทความ
ที่ส่งได้
ชุดเอกสาร
สำหรับร่วม
งานประชุม
อาหารกลางวัน
และงานเลี้ยง
อาหารค่ำ
ผู้เสนอบทความ (เจ้าของผลงาน/เจ้าของร่วม)
4,500 บาท
5,000 บาท
1
1
1
ผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน
2,000 บาท
2,500 บาท
-
1
1
บทความเพิ่มเติม
4,500 บาท
5,000 บาท
1
1
-

หมายเหตุ:

  • การลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอบทความและผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและทุกเซสชันของงานประชุม
  • วันสุดท้ายสำหรับการทะเบียนล่วงหน้า 28 กันยายน 2558
  • วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2558

การชำระเงิน

ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ฝาก/โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 631-2-15565-4 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:NCIT 2015
  2. เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งการฝาก/โอนเงิน พร้อมอัพโหลดหลักฐานไฟล์สลิปการโอน
  3. มารับใบเสร็จรับเงินในวันงาน (เบิกต้นสังกัดได้)

การยกเลิกการลงทะเบียน

  • ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 สามารถแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนมาได้ที่ ncit2015[at]it.kmitl.ac.th โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้
  • การลงทะเบียนผู้เสนอบทความ และการลงทะเบียนบทความเพิ่มเติม จะไม่สามารถขอยกเลิกได้ในทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม 

ncit2015[at]it.kmitl.ac.th